Regulace Airbnb! Vše by mohlo vypadat tak, že…

Jaký je můj názor na současné řešení regulace Airbnb? Jaké jsou mé závěry z Analýzy sdílené ekonomiky a digitálních platforem, kterou jsem pročetla? Co si opravdu myslím o vlivech Airbnb na tuzemský trh pronájmů. Čtěte další blogový článek!

Články o regulaci Airbnb všude, kam se podívám

No bezva.. Další a další nové články o regulaci Airbnb. Média jsou toho opravdu plná. Více než samotné téma regulace Airbnb mě však ničí nekonečné spekulace či amatérské články bombardující veřejnost mnohdy smyšlenými negativními dopady této platformy, jež zkreslují obrázek o Airbnb a jeho vlivu na českou ekonomiku.

Mnoho článků navíc udává velmi nepřesné či zcela nepravdivé údaje. Rozhodla jsem se plně ponořit do této problematiky a vytvořit pro vás hodnotný článek, neboť téma regulace sdílené ekonomiky mě velmi zajímá a je nyní nejčastěji probíraným tématem na mých konzultacích.

Co si tedy myslím o regulaci Airbnb a jeho případném omezení?

Možná byste ode mě čekali, že se budu snažit propagovat a udržet stávající systém podnikání s Airbnb. Opak je pravdou. Regulace je dle mého názoru nutná a nevyhnutelná. Všeho ale s mírou a na základě kvalitní analýzy pozitivních i negativních důsledků tohoto fenoménu. V Praze je velký počet pseudo Airbnb hostitelů a je načase tento trh trochu pročistit a stanovit mu pravidla. Je nutné ukázat nepoctivým Airbnb hostitelům, jak se to dělat nemá, a naopak těm poctivým zjednodušit podnikání, nezatěžovat je zbytečnou byrokracií a ušetřit je od špatného pocitu, že dělají něco nezákonného.

Jako konzultantka a specialistka na sdílenou ekonomiku potkávám denně mnoho hostitelů i podnikatelských subjektů působících v sektoru cestovního ruchu v oblasti sdíleného ubytování. A díky veškerým poznatkům z tohoto oboru musím uznat, že je pravý čas jasně definovat podmínky i povinnosti. Jednoduše řečeno VYMEZIT HRANICE MEZI SDÍLENOU EKONOMIKOU A UBYTOVACÍM BYZNYSEM. Podotýkám však, že výrazné omezení tohoto nového obchodního modelu může velmi uškodit nám všem!

Netvrdím, že Airbnb nevytváří některé z negativních vlivů, které se často probírají v médiích, ale rozhodně má i mnoho světlých stránek a pozitivních dopadů na českou ekonomiku. Bavit se tedy o radikálním omezení či dokonce zákazu Airbnb je zcela zcestné. Skvělým řešením pro vybírání daní a místních poplatků od hostitelů by mohla být tzv. PŘÍMÁ DOHODA S AIRBNB.

Inspirujme se od okolních měst, ale neopakujme jejich chyby

Zavedení velmi striktního omezení Airbnb na určitý počet dní v roce v Amsterdamu a New Yorku nedopadlo dobře stejně jako snaha regulovat Airbnb zavedením licencí v Barceloně. Regulace poškodila především kvalitní a poctivé Airbnb hostitele, kdežto ti vychytralejší jedinci si dokázali najít skulinku v zákoně a beztrestně ho obejít či ho úplně ignorovat. Je potřeba brát také v úvahu, že obzvláště Češi si v momentě nekomfortu či zásadního dopadu na jejich podnikání dokáži vždy nějak poradit. Proč tedy nechat spadnout velký kus sdílené ekonomiky do šedé ekonomiky, když to jde i lépe..

Nejlepší inspirací by nám mohl být příklad amerického Wisconsinu. Zde Airbnb poskytuje data státu a rovnou k částce za ubytování připočítává výši rekreačního poplatku, kterou pak automaticky odvádí do státní pokladny. Jak prosté že? A tímto způsobem lze odvádět jakoukoliv jinou daň či poplatek. Nejen, že by náš stát byl spokojen, protože by mu chodily všechny požadované finanční prostředky, ale i my hostitelé bychom byli ušetřeni od náročné byrokracie..

Airbnb a pozitivní vliv

Airbnb umožňuje lidem z České republiky přivydělávat si touto velmi zajímavou formou již od roku 2009 a zároveň cestovat a poznávat různá místa světa s daleko nižšími náklady. Každá koruna se počítá! Příjem z Airbnb dokáže podpořit rozpočet rodin, studentů, maminek na mateřské a dalších. Dokáže být rovněž skvělým zdrojem pro dodatečné příjmy, které lze využít například na cestování. Já se snažím cestovat opravdu, co nejvíce to jde. Učím se jazyky, potkávám se se zajímavými lidmi, a to všechno mi přináší větší rozhled. Čím více cestuji, tím více si uvědomuji, že všude dobře, doma nejlíp. A tak všem doporučuji – cestujte více!

Věřím, že i díky Airbnb se nastartoval nemovitostní trh a že Airbnb přispělo k větší motivaci opravovat celé budovy, apartmány či společné prostory činžovních domů. Je až neskutečné, jakou rychlostí se dneska tyto domy rekonstruují stejně tak jednotlivé byty a apartmány. Jenom já jsem jich za svou kariéru hostitelky opravila mnoho! Praha je stále hezčí a hezčí. Hosté, kteří mi jezdí do apartmánů se občas zmíní, že byli v Praze před 10 lety a nyní jsou nadšení, jak se Praha změnila k nepoznání. A to v pozitivním slova smyslu.

Statistika mluví za vše. 95 % Airbnb hostitelů doporučuje místní podniky a díky tomu podporuje drobné podnikatele v blízkém okolí, kteří mohou podporovat jednak rozvoj svého podnikání nebo svou rodinu jako takovou. Jen za minulý rok generovala Airbnb komunita v České republice 3,9 miliardy korun, které jsou tvořeny součtem přijmů Airbnb hostitelů i útratou přijíždějících hostů. Průměrná útrata Airbnb hosta v Praze je 741 Kč denně, přičemž 36 % této částky se utratí v místě apartmánu!

Na těchto mapkách vidíte koncentraci apartmánů v jednotlivých oblastech. Kromě nejužšího centra jsou populárními oblastmi Vinohrady, Žižkov, Karlín aj. 47 % z výše uvedené částky utratí host za jídlo a potraviny. Není divu, že vzkvétají oblasti jako je například Náměstí Míru, Jiřího z Poděbrad, Karlínské náměstí atd. A pozor – 81 % rezervací ubytování v Praze bylo uskutečněno mimo Prahu 1. Peníze tedy proudí nejen do středu města, ale i do okolních čtvrtí.

A kam jdou peníze, které vydělají Airbnb hostitelé? Nebudu vám tvdit, že všichni poctivě odvádějí daně, ale určitě mnohem více nakupují i utrácejí své peníze. I to napomáhá rozvoji české ekonomiky.

Motivace využívat Airbnb aneb není to jen další rezervační platforma

Největším lákadlem pro turisty je možnost užít si svou dovolenou naplno a zažít během ní neobyčejné chvíle plné unikátních zážitků. Cestovatelé už nechtějí vidět pouze turistická místa, ale mají zájem poznat hlouběji místní kulturu a pocítit autenticitu daného místa. Kontakt s místním hostitelem je pro ně unikátnější než kontakt s profesionálně vyškoleným personálem hotelu. Nedávno jsem se vrátila z irského Dublinu a mohla bych napsat celý článek o tom, jak hostitel na Airbnb povýšil můj cestovatelský zážitek o 1000 %. Kromě toho má ubytování přes Airbnb obrovské množství výhod spojených s apartmány jako takovými.

Věřím, že v životě to platí tak, že pokud něco nejde kupředu, tak to jde opačným směrem. JE POTŘEBA VĚCI PRŮBĚŽNĚ ZLEPŠOVAT A NEZŮSTÁVAT DLOUHO NA STEJNÉM MÍSTĚ. Stejně tak by tomu mělo být i u legislativy týkající se sdílené ekonomiky. Výrazné omezení či zákaz Airbnb je však značným krokem zpět. Problematika sdílené ekonomiky je zcela zásadní pro stát i lid. Být zákonodárcem, tak bych cítila obrovskou zodpovědnost při stanovování vhodných podmínek. Není to legrace a každá hloupá restrikce se nám může vrátit jako bumerang.

Stále si na něco stěžujeme. Praha i celá Česká republika zažívá skvělý hospodářský růst, je malá nezaměstnanost a drtivá většina obyvatel se má dobře. Měli bychom si vážit toho, co máme, nežli později litovat o co jsme přišli. V porovnání s ostatními městy světa je Praha perspektivní a i samo Airbnb přiznává, že se Praha nachází v nejpopulárnější desítce měst na celém světě. Využijme popularity Prahy a perfektních podmínek, které máme, na podporu nových moderních obchodních modelů jakým je právě například sdílená ekonomika.

Jděme s dobou a berme sdílenou ekonomiku jako příležitost

Sdílená ekonomika je fenomén, který jen tak nic nezastaví a neměl by se o to pokoušet ani žádný stát či město. Raději by zde měla být řeč o regulaci a SPRAVEDLIVÉM PŘEHLEDNÉM SYSTÉMU POVINNOSTÍ pro daného poskytovatele ubytování. Myslím si, že první důležitý krok by měl vést k vytvoření jasných definic sdíleného ubytování a plnohodnotného podnikání v rámci ubytování, tedy ubytovací službou, a hlavně vymezení jejich rozdílů.

Pronajímám-li totiž např. na týden svůj vlastní byt, ve kterém za normálních okolností bydlím, v době kdy jsem na dovolené.., přijde mi to jako skvělý nápad a perfektní ukázka sdílené ekonomiky. Naopak pronajímám-li další jednotky s cílem generovat pravidelný zisk a cílím-li na jejich zaplněnost 365 dní v roce – jedná se pak bezesporu o ubytovací byznys a ten by měl s sebou nést patřičné práva a povinnosti.

V analýze pro Úřad vlády ČR je hezky napsáno, že: „Cílem jakékoliv nové úpravy by mělo být vytvoření především takového podnikatelského prostředí, které bude předvídavější a přívětivější, nikoliv však takové, které by hrálo ve výlučný prospěch tradičního či naopak nového moderního modelu.”

Jako dlouholetý Airbnb hostitel a fanoušek sdílené ekonomiky bych velmi doporučila vyvarovat se jakýchkoliv snah tento trend zpomalit či ho dokonce pozastavit a potlačit tak jeho obrovské pozitivní dopady. Spíše bych se zaměřila na změnu definice podnikání a vymezila jasné povinnosti pro ty, kteří se rozhodli přejít z modelu sdílené ekonomiky do profesionálního ubytovacího byznysu. Sama jsem si vědoma svého přesunu ze sdílené ekonomiky do profesionální správy nemovitostí a ubytovacího byznysu. Mezi tím, zda pronajímáte svůj vlastní byt nebo několik dalších apartmánů, je skutečně obrovský rozdíl.

Mnohé články a analýzy udávají různě vysoké finanční částky, o které hlavní město díky sdílenému ubytování každoročně přichází. Nebudu nikomu namlouvat, že všichni hostitelé tyto poplatky či daně platí. Zcela jistě by proto měla být brzy spuštěna kampaň, v níž by město informovalo hostitele jaké jsou jeho práva a povinnosti.

Možná východiska z mého pohledu

Nejideálnější budoucnost vidím v dohodě s Airbnb a v automatickém odvodu poplatků od hostitele rovnou do státní pokladny! Snažila bych se vytvořit skvělé podmínky pro podnikatele, spíše nežli je zatěžovat byrokracií. V tomto odvětví je již nyní byrokracie více než dost. Pamatujme, že města, která akceptují sdílenou ekonomiku a nastaví jí vhodné podmínky, budou o krok napřed! To by měl být i cíl Prahy a České republiky celkově. Ujasněme si, kdo funguje stále v režimu sdílené ekonomiky a komu přerostlo toto sdílení do lukrativního byznysu. Tyto hostitele a subjekty hodnoťme stejnou měrou jako klasické podnikatele, aby se eliminovala jistá nespravedlnost, která je často spojována právě s Airbnb. Pochopitelně bude nezbytná drobná úprava několika souvisejících zákonů. Airbnb by nemělo mít výhody před hotely a mělo by být běžnou konkurencí. To je maximum, co lze pro klasické ubytovací modely udělat. Hotely i další zařízení se budou stále více s Airbnb střetávat. Svět se mění a mění se i zajeté modely. Airbnb přišlo na světlo světa tak rychle, že není divu, že se ještě trochu popereme s patřičnou legislativou kolem. Svět se mění a my se měníme s ním. Pojďme vytvořit spravedlivé podmínky, které nebude nutné obcházet a velká většina z nás je bude respektovat a s nadšením pokračovat v podnikání s Airbnb a krátkodobým pronájmem jako takovým.

Více o mně naleznete na stránkách bnbporadenstvi.cz . Kontaktujte mě, budete-li mít jakékoliv otázky a to přes webový formulář či na Facebookové stránce Airbnb Poradenství.

Jana Komínová
Airbnb Superhostitel, Airbnb AirAmbassador, jednatelka společnosti J&J Cretive Enterprise s.r.o. a zakladatelka projektu BnB Poradenství
Komentáře
  • Buďte mezi prvními!

    Informuj mě Jani o novém článku