Reportáž ze Žofínského fóra věnovaného problematice Airbnb

Reportáž ze Žofínského fóra věnovaného problematice Airbnb

Dne 8.6.2017 se uskutečnila diskuze, tzv. Kulatý stůl Žofínského fóra, věnovaná problematice Airbnb. Jakožto jeden z hlavních hostů jsem se mohla zapojit do diskuze společně s dalšími velmi významnými představiteli jako je Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství či Sofia Gkiousou, Regional Policy Manager Airbnb a mnohými dalšími zástupci z oboru. Cílem této diskuze bylo propojit představitele různých zkušeností a pohledů na Airbnb, vyměnit si vzájemně své názory a praktické zkušenosti, a především řešit možnosti ošetření rizik plynoucích z tohoto podnikání. Praha je v první pětce nejžádanějších evropských destinací pro turisty využívající Airbnb, a proto je nutné reagovat na problémy a specifika velkého nárůstu tohoto typu sdílené ekonomiky.

Samotná diskuze byla rozdělena do třech částí. První část se zabývala sdílenou ekonomikou v ubytování jako takovou. Řešilo se jaké výhody či nevýhody sdílená ekonomika přináší, zda by se měla na území České republiky regulovat a jakým způsobem. Jaké je potřeba nastavit podmínky, aby byly všechny strany spokojené apod. Musím říct, že jsem byla velmi mile překvapena, jak je Praha, potažmo tedy její zástupci, vstřícná ke sdílené ekonomice v ubytování na území ČR. Nikdo z přítomných účastníků neměl žádný radikální názor typu, že by se mělo Airbnb a jemu podobné platformy u nás zakazovat či omezovat na určité dny v roce. Všichni se snažili najít to nejlepší řešení a vést rozumnou debatu o tom, jak vymezit roli hostitele v české legislativě. Probíralo se, jak je důležité, aby všechny informace o hostitelích byly na jednom místě u veřejné zprávy a mohly se tak lépe kontrolovat.

Druhá část, která se samozřejmě velice prolíná s částí první byla o daních a legislativě. Řešilo se, jak vymezit hostitele profesionála od neprofesionála, kdy pronajímání na Airbnb je živnostenským podnikáním a jaké všechny povinnosti má hostitel. Co je důležité si říci, že hostitel na Airbnb je brán dle české legislativy jako ubytovatel, a proto pro něj platí následující pravidla. V případě pronajímání apartmánu/ů soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku, je nutné si zřídit Živnostenské oprávnění na Ubytovací služby. Dále jako ubytovatel máte povinnost platit rekreační poplatky městu, hlásit cizince na cizineckou policii a vést si deník hostů. Tato registrace je povinná a v současnosti se řeší kontrola hostitelů ze strany úřadů. Budoucí spolupráce ministerstev a Airbnb je téměř jistá, ačkoli Airbnb nechce sdělovat přesné adresy apartmánů z důvodu ochrany soukromí hostitelů, je ochotné poskytnout jiná data a šablony, jak funguje spolupráce s jinými evropskými městy. Kdo ví, třeba i za nás hostitele bude jednou Airbnb platit zákonné daně.

Třetí část diskuze se věnovala sousedským vztahům. Spoustě obyvatel měst vadí, jak se cizinci s kufry pohybují v jejich domech, jak se někteří neslušně chovají, nechávají po sobě nepořádek apod. Proto se debatovalo o tom, že by si SVJ či družstva měly samy rozhodnout a odhlasovat např. 2/3 většinou, zda v domě chtějí či nechtějí turisty. Řešilo se rovněž, že by se majitelé bytů, kteří provozují krátkodobý pronájem, měli zajímat o to, co se v bytě děje, jak se hosté chovají a zda nenarušují klid ostatních sousedů apod.

Celá diskuze byla plná argumentů a názorů všech stran. Ty jsou nyní navzájem propojené a připraveny spolupracovat na konkrétních řešeních problémů týkajících se krátkodobého pronájmu v Čechách. Celou situaci budu stále monitorovat, abych pro vás měla vždy ty nejčerstvější zprávy z tohoto oboru.

Jana Komínová
Airbnb Superhostitel, Airbnb AirAmbassador, jednatelka společnosti J&J Cretive Enterprise s.r.o. a zakladatelka projektu BnB Poradenství
Komentáře
  • Buďte mezi prvními!

    Informuj mě Jani o novém článku